Big Brother

Is het einde van Wikileaks in zich?

2010 was het jaar en de doorbraak van Wikileaks na het uitlekken van de videobeelden “Collateral Murder”. Als snel kwam de hackers/ klokkenluidersite in opstand bij de gevestigde orde en bij een deel van de media. Er ontstond een grote verdeeldheid over de waarde en rechten die wikileaks zou hebben. Binnen een zeer korte tijd ontstonden er  wereldwijd diverse mirror sites en soort gelijke diensten. Maar het lijkt er op dat Wikileaks zijn piek behaald heeft en het einde in zicht is. Terwijl Julian Assange zich uit de nesten probeert te werken kamt de organisatie zelf met een gebrek aan inkomen.  

Orwellian state coming near you this summer

De Nederlandse politie draait sinds kort proef met 125 mobiele vinger­scanners. De vinger­scanners zijn bedoeld om de identificatie van illegale vreemdelingen ter plaatsen en sneller vast te kunnen stellen. Na een test in Engeland onder 28 politiekorpsen gaat nu ook de Nederlandse politie testen met de vinger­scanners.

Na een test in Engeland onder 28 politiekorpsen, die volgens de National Policing Improvement Agency (NPIA)een succesvol test was, zal de politie in Engeland nu uigerust worden met een mobiele vingerafdruk-scanners om de identificatie van verdachten te versnellen. Hoewel de Nederlandse politie stelt dat de vinger­scanners alleen bedoeld is om illegale er uit te vissen. De politie in Engeland gebruikt de vinger­scanners al voor meer doeleinden. Zo wordt de scanner ook toegepast bij het identificeren van een slachtoffers van een misdrijven of ongelukken. Ook zouden de apparaten voor een toename van het publiek vertrouwen moeten zorgen.

Kabinet wil de Wet bescherming persoonsgegevens aanpassen.


Woensdag werd bekend dat de opslag van vingerafdrukken onder de nieuwe Paspoortwet wordt opgeheven. Maar de weg naar Big Brother heeft verschillende wegen. Het kabinet wil de Wet bescherming persoonsgegevens aanpassen waardoor de mogelijkheden om privacy te schenden worden uitgebreid. Dit wordt in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt, maar die is nog niet gepubliceerd.

Zo mogen nu beelden van toezicht en bewakingscamera’s 24 uur worden bewaard, maar zal straks vier weken worden bewaard. Daarover hoeft het CBP niet meer over te worden ingelicht door de camera-eigenaar. Het Kabinet wil hiermee het gebruik van cameratoezicht stimuleren. Hoeveel camera’s moeten er dan nog komen? En wanneer kan ik er een in mijn huis verwachten?

De overheid, IBM en bedrijfsleven wil thuiswerken gaan stimuleren. Dit in het kader van filebestrijding en de opvangproblemen van kinderen. Diverse bedrijven bieden al de mogelijkheid aan waarbij bij sommige 5000 euro wordt vrijgegeven om een werkplek in huis te creëren. De kans is dan wel groot dat je wel een camera in huis moet nemen zodat je collega’s je kunnen zien en je baas je kan monitoren. Als het zover is weet je zeker dat je een slaaf bent in je eigen huis.

Verder worden aanbieders van informatiediensten verplicht om diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens te melden. Het gaat onder meer om instanties als de belastingdienst, UWV, banken en verzekeringsmaatschappijen.

Om dit alles te handhaven wil het kabinet het College bescherming persoonsgegevens (CBP) meer mogelijkheden geven om bestuurlijke boetes op te leggen bij misbruik. Tegen boetes en het definitief rapport van bevindingen van het CBP is straks bezwaar en beroep mogelijk.

De RFID-chip: het fundament van de elektronische gevangenis

Een van de doelen die bereikt moet worden voordat een nationale staat volkomen gecontroleerd kan worden,  is het implementeren van computerchips in elk product, elk dier en in elk mens. Wat? Chips in alle mensen, dieren en producten?  Het is een scenario dat de meeste mensen zich inderdaad nog niet kunnen voorstellen, maar de schokkende waarheid is dat het doel bijna al gerealiseerd is: zo is ieder huisdier al verplicht een chip te dragen en vele producten zoals kleding en levensmiddelenverpakkingen zijn al voorzien van een chip.

Stap één richting het chippen van ook de mens, lijkt nu definitief gezet; Buddi Advert is een nieuw GPS tracking systeem die te gebruiken is om bijvoorbeeld je oude moeder te monitoren en snel in te kunnen grijpen bij noodgevallen. Onder het motto “protect your loved ones with buddi". De 'buddy' in dit geval is een apparaatje dat men in een tas meeneemt en bij noodzaak oma's positie kan aangeven. Zoiets als een mobiele telefoon je tegenwoordig ook verraadt waar je bent (geweest). Daarnaast waarschuwt het oma's dierbaren als oma onverhoopt uit haar ' veiligheidszone' treedt. Tenslotte geeft het een signaal af als de drager van de buddy een val maakt, waarschijnlijk door een sensor die bij een bepaalde snelheid (richting aarde in dit geval) afgaat. Klink allemaal prachtig, maar wij weten dat de volgende stap de volgende is. onderhuidse injectie van een chip. Want oma wordt een beetje vergeetachtig en vergeet nog wel eens haar tas. "Laten we gewoon de chip in oma's voorpootje injecteren!. We kunnen dan ook al de volgende slachtoffers voorspellen: kinderen, dan gevangenen...en dan wijzelf.

Privacyschendingen: de lange weg naar de Big Brother staat

Team Leader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Dit 'levende' artikel  (want groeit en wordt regelmatig geupdate) kwam ik tegen op Sargasso.nl. 

Een goed overzicht van wat wij ons allemaal laten aandoen.

Piloten boycotten bodyscanners

De Amerikaanse vakbond voor piloten, de Allied Pilots Association (APA) heeft aangekondigd de zogeheten bodyscanners, waarmee beveiligers op vliegvelden onder iemands kleren kunnen kijken, te boycotten.

De aankondiging is het gevolg van een schorsing van een Amerikaanse piloot die weigerde zich te laten scannen, dit vanwege schadelijke straling die de scanners uitzenden.

Volgens recent onderzoek blijkt die straling 20 keer zo hoog te zijn als wat autoriteiten en de fabriekant eerder beweerden. ´Frequent flyers´ lopen een verhoogd risico op kanker vanwege de scans, en piloten zijn de meest frequente vliegers.   Kinderen  en mensen met een aanleg voor mutaties kunnen eveneens de scanners beter mijden, aangezien zij gevoeliger zijn voor radioactiviteit.

Europa: Mega-Big Brotherstaat in wording

De nieuwe regering van Mark Rutte gaat strenger toezien op de digitale privacy van haar burgers. Dit in tegenstelling tot plannen vanuit Brussel. Sinds het verdrag van Lissabon is geratificeerd en geïmplementeerd, zijn alle remmen los gegaan in Brussel.

In het kader van terrorisme- en criminaliteitsbestrijding is de EU begonnen met het project INDECT. Het systeem koppelt allerlei bronnen aan elkaar, zoals:

· camera's bedoeld voor gelaats- en gezichtsherkenning

· bewegingen van burgers op sociale media

· internetfora

· p2p

· Usenet

· informatie over kentekenplaten

· sofi-nummers

Het is nog onduidelijk of INDECT ook wordt gekoppeld aan een hersenscans. Als het systeem inderdaad wordt ingevoerd, zal het de privacy van burgers doen laten vervagen en heel Europa in een Orwell superstaat storten. Het systeem is natuurlijk bedoeld voor de veiligheid van de burgers en helemaal niet, ik herhaal: helemaal niet om u digitale gangen na te gaan opdat zij een profiel van u kunnen opstellen om te bepalen of u een vijand bent van de staat. Opvallend is dat de leden van het Europese Parlement, die destijds toestemming hebben gegeven voor het project, nu twijfels beginnen te krijgen over de werkelijke werking en de doeltreffendheid van het systeem. Ook denken de leden van het parlement dat het systeem een verregaande inbreuk kan gaan maken op de privacy van burgers.

Politie gaat 24/7 uw kenteken tracken en reisgedrag in kaart brengen

Als het aan de politie ligt, wordt uw kenteken straks overal gescand. Niet alleen kijkt de politie of u iets op uw kerfstok heeft, maar ook of u op basis van uw reisprofiel van plan bent om rottigheid uit te halen: een soort Minority Report op de weg dus. Daarbij worden kentekenscans mogelijk centraal opgeslagen en informatie en camerabeelden uitgewisseld tussen politie en de private sector.

Dit scenario destilleer ik uit een aantal stukken dat ik met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van het KLPD heb ontvangen. Nu al maken verschillende korpsen gebruik van Automated Number Plate Recognition (ANPR), oftewel kentekenherkenning. ANPR wordt op dit moment vooral toegepast voor handhaving, bijvoorbeeld om mensen met openstaande boetes uit het verkeer te plukken. Maar ANPR kan veel meer, zeker als er een landelijk dekkend systeem is.

De registraties geven een rijk beeld van waar auto?s zijn geweest. Die informatie kan toegepast worden in opsporingsonderzoeken en gebruikt worden voor intelligencedoeleinden. Een centrale stuurgroep onderzoekt de mogelijkheid van van zo?n landelijke toepassing en komt binnenkort ? onbekend is wanneer ? waarschijnlijk met een voorstel.

Waarom is dit belangrijk?

Big Brother Is watching you (and listening by the way)

Big Brother is watching you... een bekende spreuk uit George Orwell's nog altijd actuele boek '1984'. Maar tegenwoordig kunnen we daar nog iets aan toevoegen. Want het blijkt dat Big Brother niet alleen kan kijken naar wat u zogenaamd allemaal voor stouts uitspookt, tegenwoordig  kunnen ze u daarbij ook nog eens afluisteren.  In Amsterdam zijn er namelijk op verschillende publieke plaatsen beveiligingscamera's geplaatst gewapend met een afluistermicrofoon. Met deze extra gadget zouden ongeregeldheden sneller de kop in kunnen worden gedrukt.

Eerder waren er in Leeuwarden( sinds 12 april 2008 ) al de sprekende camera's  operationeel. Deze camera's zijn uitgerust met een luidspreker waarmee een politieagent op afstand mensen kan toespreken. Maar nu is het voor de Amsterdamse politie dus ook mogelijk om iedere passant af te luisteren, bijvoorbeeld in openbare gebieden zoals het centraal station, het winkelcentrum Buikslotermeerplein, bij bushaltes in Amsterdam-Noord en bij de Heineken Music Hall. Op deze plaatsen is er volgens de politie 'een verhoogd risico' op incidenten. Het systeem (genaamd 'Sigard') analyseert geluiden en gesprekken waarbij verbaal geuite agressie mogelijk een alarmsignaal afgeven waarna de beeldcamera's worden ingeschakeld en zich richten op de bron van de agressie. De beveiligers of de politie zal vanuit de aanwezige  informatie beoordelen of men al dan niet in actie moeten komen. In Groningen waren al eerder beveiligingscamera's geplaatst met een afluistermicrofoon. Ook in Engeland is sinds kort het omstreden systeem ingevoerd. Men spreekt over eclatante successen maar volgens critici zouden de ongeregeldheden zich alleen maar verplaatst hebben naar plaatsen zonder afluistercamera.

Big Brother gaat gezichten scannen in Rotterdam

Rotterdam, de proeftuin van Big Brother in Nederland, zal weer een nieuwe fase ingaan op het gebied van privacyschending en controledrang. In het openbaar vervoer zal binnenkort een proef gestart worden met camera’s die gezichten kunnen herkennen.

Dit natuurlijk allemaal in het kader van de "veiligheid" en om geweld in het openbaar vervoer tegen te gaan. De camera’s zullen geïnstalleerd worden op Lijn 2 omdat deze het meest onveilig zou zijn. De bedoeling is dat de camera’s een individu herkennen die een 'OV-verbod' heeft. De camera zal dan een signaal geven aan het personeel, die daarop actie kan ondernemen en de politie in kan schakelen.

Bilderberger Hirsch Ballin bracht onlans een bezoekje aan Rotterdam en gaf aan de de proef te steunen. Een OV-Verbod wordt zelden uitgedeeld, omdat deze moeilijk te handhaven is. De camera’s zouden daar een oplossing moeten bieden.

Het ministerie en de RET trekken elk bijna 100.000 euro uit voor de proef, die medio dit jaar start en in het najaar van 2011 wordt geëvalueerd. Het is weer een kleine stap richting een totalitaire politiestaat, waar iedereen gevolgd en waar nodig wordt gecursiveerd wordt. Het is wonderlijk wat mensen bereid zijn om op te geven voor schijnveiligheid.

Studenten bezorgd over privacy ov-chipkaart

Afgelopen weekend publiceerde Trouw het volgende artikel (bestaande uit 5 vragen, waarvan er 2 hier te lezen zijn):

Op verzoek van vijf rechtenstudenten onderzoekt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) de opslag van reisgegevens van de ov-chipkaart. Anke Verhoeven (24) is één van hen.

Waarom vinden jullie die opslag een probleem?

„Onze privacy wordt door de ov-chipkaart geschonden. Ik heb een chip waarmee ik doordeweeks gratis kan reizen, waarom zou ik dan moeten inchecken? Technisch is het mogelijk dat de poortjes bij het openbaar vervoer open gaan zonder dat mijn gegevens worden bewaard. Ze worden door de vervoerbedrijven voor zeven jaar opgeslagen. Wij zijn ook niet blij met de voorwaarden waaronder dit gebeurt. Er wordt bijvoorbeeld niet uitgesloten dat ze onze gegevens gaan gebruiken voor directe reclame. Ik zie al een folder in mijn bus vallen van de Burger King, omdat ze door mijn reisgegevens weten dat ik daar elke vrijdag langskom.”

Waarom is het opslaan van reisgegevens zo erg als je niets te verbergen hebt?

„Ik heb niks te verbergen, maar dat is nog geen reden om mijn gegevens te gebruiken. Privacy is iets ongrijpbaars. Het is een onderbuikgevoel. Het is een beetje hetzelfde als begluurd worden in je eigen huis. Ik word er niet direct door geschaad, maar het is wel onprettig. Je hoort wel eens de reactie: dan koop je toch gewoon een kaartje? Maar studenten hebben toch niet voor niets het recht om gratis te reizen? Kaartjes kopen kunnen we ons niet veroorloven.”
 

De Smart Billboards

In Tokyo was een tentoonstelling voor de nieuwste technologie op het gebied van marketing en adverteren. Zo werden er zogeheten Smart Billboards geïntroduceerd aan de bezoekers. Smart Billboards zijn in staat met behulp van een camera te bepalen wel product getoond moet worden bij het passeren ervan. Uiteraard worden de gegevens (voorlopig) nog niet opgeslagen en misbruikt voor winst doeleinden...

Een senario uit Minotiry Report dat nu realiteit lijkt te worden. Volgens voorstanders is er geen privacy-issue en is de 'angst' voor Big Brother niet relevant, gezien er in deze wereld na 9/11 toch al overal camera’s en we overal continue gecontroleerd worden. Net alsof het niet belangrijk is dat onze privacy aangetast wordt en we 24/7 gebombardeerd worden door markeringspropaganda.

Het is nu de vraag waar de grens ligt. Het is slechts een kwestie van tijd voor dit soort technologien uw identiteit herkennen en op basis van uw privé-gegevens aanbevelingen gaat doen. Maar het gaat er natuurlijk om dat u net dat beetje meer gaat kopen.

Inhoud syndiceren