media

CIMIC LKOL. Vonk: De pers is net als het weer

WRC Rotterdam was afgelopen weekend aanwezig bij 'operatie Borculo'. Binnenkort meer over deze oefening, maar hier alvast een interview met luitenant-kolonel J.H. Vonk die een heldere mening heeft over het leger en de media.

How TV Ruined Your Life

De media is een belangrijke bron voor de dagelijkse gespreksstof van veel mensen. Vaak als er een actualiteiten programma is geweest over een bepaald onderwerp, lijken veel mensen de mening van dit programma letterlijk over te nemen. Doordat veel mensen hetzelfde hebben gezien, ontstaat er een gemeenschappelijke bevestiging van de bevindingen die ze hebben opgedaan uit de gevoerde propaganda. Neem nu Irak of Libië, vaak hoor je de mensen dezelfde termen en verwijten gebruiken die de media hen geeft. Kritisch nadenken is er niet meer bij. Zebrinske stelde dan ook dat uiteindelijk de media het rationeel denken voor de mensen zal doen en bepalen.

Niet alleen het nieuws heeft veel invloed op de meningen, ideeën, gedrag en opinie van mensen, er zijn ook veel programma’s die helpen aan het gedrag van de kijker. Zoals modeprogramma’s, huis en tuin, tekenfilms en soapseries. Mensen sluiten zich graag aan bij de massa, kuddegedrag. Mocht je er een andere mening op na houden, dan wordt dit vaak afgewezen als onzin, simpelweg omdat de nieuwslezer ze iets anders had verteld de avond ervoor. De media zorgt er ook voor dat andersdenkenden, of gevoelige informatie die niet ten goede is voor het grotere belang, geweerd worden of geassocieerd worden als onzin. Hoewel de media stelt onafhankelijk te zijn, zijn de bronnen vaak van een en dezelfde instantie zoals het ANP. De media, kranten, tv, internet en radio zijn ontstaan om het volk voor te lichten, maar in welk belang dit is, is nog maar de vraag. Er staat dan ook nergens in de wet dat de media geacht wordt de waarheid te propageren, wat de waarheid ook mag zijn en in wiens belang of bepaling.

Fictional Truth avond: Van huisvrouw tot supervrouw

Bij deze een uitnodiging voor de volgende Fictional Truth avond: Van huisvrouw tot supervrouw. De afgelopen jaren verschenen er in de media verschillende ideaaltypen van de vrouw. Zo is er het ideaalbeeld van de carrièrebitch, de bimbo, de bakfietsmoeder, de modepop, de sportieve gezondheidsfreak, de sociale-netwerk-tante, de keukenprinses, de lachende echtgenote, de onderdrukte moslima, en ga zo maar door. Maar zijn deze ideaaltypen wel zo divers? En is er geen sprake van nieuwe dwingende rolmodellen?

Het lijkt er soms meer op alsof de huisvrouw van weleer veranderd is in een supervrouw die alles wil en moet kunnen. En bovendien, hoe waarheidsgetrouw zijn die beelden? Op de tweede Fictional Truth avond op woensdag 29 juni in Klein Haarlem, staan daarom de vrouwelijke ideaaltypen in de media centraal. Diverse deskundigen geven aan de hand van video- en beeldmateriaal hun visie op de hedendaagse stereotype beeldvorming omtrent vrouwen. De bar is open vanaf 20.00 uur, de avond begint om 20.30 uur. De toegang bedraagt 7,50 euro (voor Nieuwe Teisterbant leden is de toegang gratis).

Fictional Truth (verzonnen waarheid) is een jonge beweging uit Haarlem die mensen meer bewust wil maken van het waarheidsgehalte en de volledigheid van informatie die zij dagelijks tot zich nemen. In samenwerking met kunstenaarssociëteit Nieuwe Teisterbant organiseert Fictional Truth eens per jaar een debatavond over beeldvorming in de media. Dit keer is de locatie Klein Haarlem, een stichting die zich inzet om de creatieve infrastructuur van Haarlem te versterken.

Obama geeft foto's lijk Osama niet vrij

De kans dat de Amerikaanse overheid nog ooit de officiële foto met daarop een dode Bin Laden zal  vrijgeven wordt steeds kleiner. Buitenlandminister Clinton en Defensieminster Gates hebben tegen de Amerikaanse president Obama hun zorgen geuit over de mogelijke gevolgen als de foto publiekelijk wordt gemaakt. Ze vrezen vergeldingsacties door boze moslims. Hierop heeft Obama (voor nu) besloten de foto's niet te publiceren. Dit gaf Obama aan in een interview met de Amerikaanse tv-zender CBS. Mogelijk dat de troefkaart later tijdens de verkiezingen wordt ingezet.

Volgens Clinton en Gates zou op een foto de verminking aan het hoofd van Bin Laden te schokerend zijn voor publicatie. Het lijkt wel dezelfde tactiek die men hanteert bij oorlogsvoering. Bij de Shock and awe campagne tegen Irak (en ons zelf) werden flitsende en entertenende methodes gebruikt terwijl de realiteit een veel schokkendere beeld gaf dan de overheden wouden laten zien. Veel mensen waren dan ook geschokeerd bij de vrijgegeven beelden van Wikileaks. De enige rede dat we die beelden kregen te zien op de MSM was vanwege het  ANP personeel dat mede was omgekomen, meer niet. Er zijn tal van beelden beschikbaar op het internet die de MSM en de media niet willen tonen. Wel zijn er vandaag de foto’s vrijgegeven van de dode vertrouwelingen in het huis.

Bewijs rondom Bin Laden verdwijnt in dezelfde doofpot als 9/11

Net als bij 11 september lijkt de Amerikaanse overheid nu weer met beperkte informatie en bewijzen te komen, ditmaal rondom de dood van Bin Laden. Het Witte Huis twijfelt nu of ze wel de foto's van het stoffelijk overschot van terroristenleider Osama bin Laden moeten vrijgegeven. Ze zouden te schokerend zijn. Maar veel mensen waaronder belangrijke parlementariërs en leden van het congres willen de foto’s wel zien en vrijgeven als bewijs voor de dood van de Boogeyman.

Net als bij 11 september 2001 lijkt de overheid nu weer met minimaal bewijst te komen om het volk te overtuigen van haar daad. Nu is dat nog al makkelijk gedaan lijkt het wel. Toch in mijn eigen omgeving ,waarbij de meeste mensen vertrouwd de MSM volgen gaat deze keer de propaganda er niet in. Vele twijfelen over de echtheid van zijn dood of stellen dat hij waarschijnlijk al langer dood is. Het geen waar de meeste mensen overvallen is wel dat het lichamelijk overschot van Bin Laden nu op de zeebodem ligt.

''We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat niemand een basis heeft om te ontkennen dat we Osama bin Laden hebben gedood'', aldus John Brennan, hoofd terreurbestrijding van president Barack Obama. ''Het vrijgeven van informatie, en de vraag of dat ook foto's moeten zijn, is echter iets waar we nog over moeten besluiten.''

Amerika komt nu met de volgende bewijsmateriaal dat moet vaststellen dat Bin Laden gedood is.

Libie: Humanitaire zaak ?

Als de oorlogsdrums slaan zijn  er leugens in de lucht. Qui Bono bij de huidige  aanval op Libie? Weten wij wel wat er gebeurt in Libie? Om Irak binnen te vallen was er de baby-couveuse leugen,  palestijnen bombarderen  riep  geen reactie op van de VN troepen,om Sadam Hoesein te verdrijven, die de olie in Dinars wou doen betalen,  werden Massa destructie Wapens "uit gevonden" en om Afghanistan een pootje te lichten voerde men een vliegend circus op in de VS waarvan Ben Laden de schuld kreeg. Allemaal "Bidon" zoals Michel Collon schrijft op zijn prachtige site. Wij danken hem voor zijn eerlijkheid over deze feiten.

OP 25/2/2011  lezen we in de  internationale pers:

Het olierijke Libië zou om veiligheidsredenen stoppen met de olie-export.

Dabbashi heeft er bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op aangedrongen direct sancties op te leggen aan Kadhafi en andere Libische leiders. Dabbashi heeft Kadafi eerder al opgeroepen te vertrekken.

De macht van de media

Meer informatie volgt binnenkort (staat op de site)

Meer informatie: http://www.sciencecafeleiden.nl/overigedata.html

Amerikaans mediaorgaan richt pijlen op Russia Today

Het Amerikaanse mediaorgaan Broadcasting Board of Governors (BBG) is de organisatie die in opdracht van de overheid, de media in de VS gericht aan buitenlandse doelgroepen in de gaten houdt. Het hoofd van de BBG heeft gezegd dat zijn organisatie zich moet richten op haar 'vijanden'. Onder deze vijanden noemt hij de televisiezender Russia Today, het Iraanse Press TV en het Chinese CCTV.

Doet Georgië Staats Televisie aan psychologische oorlogsvoering?

Een televisiestation in Georgië heeft een nep uitzending uitgezonden waar in gedaan werd alsof het land (weer) binnen zou zijn gevallen door Rusland. In de uitzending werd ook gezegd dat de Georgische president Saakashvili gedood was de Russen. Vooraf aan de uitzending werd de korte melding gedaan dat het om een Hoax ging, maar kijkers die net na het begin van het programma inschakelden, wisten niet wat ze overkwam.

Veel mensen raakte even in paniek door de vervalste uitzending. Sommige mensen wilden de steden al ontvluchten en namen maatregelingen omdat ze dachten dat er weer een oorlog was uitgebroken. Het station had beelden gebruikt van conflicten van de afgelopen 10 jaar. Toen de mensen eenmaal te horen kregen dat het geen realiteit was, waren veel mensen erg boos. Sommigen mensen die het hebben gezien willen een protest houden bij het parlement. Was dit allemaal gewoon een slecht idee of was het een een test om te kijken hoe het volk reageert?

 

Media en oorlogspropaganda

Na de tweede wereld oorlog was er vrede beloofd, maar al snel daarna waren veel landen weer in conflict. Eén van deze landen is de Verenigde Staten, de grootste legermacht die over was na de Koude oorlog.

Amerika heeft zich zelf in veel oorlogen gelogen. Pas vele jaren later toen de feiten naar boven kwamen over deze leugens was er alweer een nieuwe oorlog gaande. In plaatst van het volk te informeren, is het beleid altijd al geweest om mensen zo te misleiden dat ze achter een oorlog/conflict gaan staan. Deze vorm van propageren begon met krant en bioscoop en evolueerde tot het gebruik van televisie en veel nieuwe media die we heden ten dage tot onze beschikking hebben.

Senator Wayne Morse herinnerde het 'U.S. Congress' in 1964 er nog eens aan dat het volk de beslissing hoort te nemen ten strijd te trekken nadat zij goed is geïnformeerd is over de feiten. Het betrof toen de Vietnamoorlog dat gebaseerd was op een False-flag aanval genaamd het Tonkin-incident. De heer Morse werd echter meteen voor gek gezet in media en de oorlog zorgde voor zo'n 2,5 miljoen doden.

Vloeken op Amerikaanse tv verboden

Amerikaanse toezichthouders mogen boetes uitdelen aan televisie- en radiozenders als er wordt gevloekt in de uitzendingen.
 
Dat heeft het hooggerechtshof dinsdag bepaald in een rechtszaak tussen tv-zender Fox en de Federale Communicatie Commissie (FCC), die toezicht houdt op de media.

De FCC, die sinds 2004 boetes uitdeelt, mag volgens de rechters een 'zerotolerancebeleid' voeren.

De aanleiding voor het beleid was een live-uitzending van de uitreiking van de Golden Globes waarin U2-zanger Bono het winnen van zijn prijs ''fucking briljant'' noemde.

De toezichthouder oordeelde later dat ook Nicole Richie en Cher hun woorden op tv zorgvuldiger hadden moeten kiezen.

Lees verder op Nu.nl

 

Inhoud syndiceren