petitie

ESM verdrag petitie - vandaag is de laatste dag om te tekenen

Vandaag is de laatste dag dat jullie de petitie kunnen tekenen. Tekenen kun je hier: http://petities.nl/petitie/het-esm-verdrag

In Duitsland staat de teller op 500.000+ handtekeningen, in Nederland hebben nu 8118 mensen hun naam op de lijst gezet.

Voor meer info en wat is er dan mis mee? kijk op http://courtfool.info en http://adbroere.nl

Als bijlage:

Rudo de Ruiter bij Occupy Den Haag - STOP ESM - http://courtfool.info

Alliantie blijft bij eis tot onderzoek naar biometrie-gebruik

Londen, 12 mei 2011 – Secretaris-Generaal Thorbjørn Jagland van de Raad van Europa weigert een onderzoek in te stellen naar het afnemen en opslaan van biometrische gegevens van burgers door de betrokken lidstaten. Op 31 maart had een internationale alliantie van organisaties en personen hem in een petitie om zo’n diepgaand onderzoek gevraagd in het kader van artikel 52 EVRM (Europees Mensenrechten-verdrag).

In zijn begin mei ontvangen antwoord wijst Secretaris-Generaal Jagland slechts op de in maart 2011 in de Raad van Europa aangenomen Resolutie 1797. De Secretaris-Generaal benadrukt wel de noodzaak om het geldende juridische kader, zoals het databeschermingsverdrag 108 uit 1981, te moderniseren. Jagland motiveert echter niet nader waarom hij zélf niet het door de alliantie gevraagde onderzoek instelt naar de rechtmatigheid van de nationale biometrie-regelgeving. Daarentegen verwijst hij de petitie-indieners naar andere instanties binnen de Raad van Europa, zoals de Parlementaire Vergadering, de Commissaris voor de Mensenrechten en het ‘Consultative Committee of Convention 108’.

Familieleden van 9/11 slachtoffers beginnen televisiecampagne over WTC 7

Familieleden van 9/11 slachtoffers zijn een nieuwe campagne begonnen om de onbeantwoorde vragen over de aanslagen op 11 september 2001 aan het licht te brengen. De campagne genaamd BuildingWhat betreft een reclamespotje dat uitgezonden zal worden op de televisie in New York. In het reclamespotje zijn enkele familieleden te zien die zich uitspreken over WTC 7, het derde gebouw dat die dag instortte.

De campagne is opgezet door leden van de New York City Coalition for Accountability (NYC CAN), een niet-partijgebonden organisatie die bestaat uit familieleden van 9/11 slachtoffers, 9/11 reddingswerkers (First Responders), overlevenden en bezorgde betrokken burgers. NYC CAN zet zich in voor een onafhankelijk, onpartijdig onderzoek naar de gebeurtenissen op 11 september 2001.

Geen Big Brother in de auto! Teken de petitie voor een referendum

De ANWB is boos over de kilometerheffing. Ook de toeristenbond dreigt de steun voor het rekeningrijden op te heffen. Laat ook uw stem horen via deze petitie voor een kilometerheffing- referendum .

Via een burgerinitiatief hebben wij Nederlanders het recht invloed uit te oefenen op de agenda van onze overheid! Tocqueville Media wil proberen met uw steun een referendum af te dwingen m.b.t. de kilometerheffing .De nationale campagne tegen de kilometerheffing is begonnen! Bijna 140.000 steunbetuigers waren u al voor.

Vul ook zélf een digitale steunbetuiging in!
Klik Hier

Petitie tegen genetisch gemodificeerde gewassen

Binnenkort zullen er in de Europese Unie cruciale besluiten genomen worden over de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen, besluiten met belangrijke gevolgen voor de toekomst van ons voedsel, onze gezondheid en het milieu. De Europese Commissie had voorgesteld Oostenrijk, Hongarije, Frankrijk en Griekenland te dwingen de teeltbeperkingen van deze landen op de Monsanto mais MON 810, het enige gg-gewas dat momenteel geteelt mag worden in de EU, op te heffen.

Maak kenbaar dat u hier bezorgd over bent.
TEKEN DE PETITIE

Petitie tegen de benoeming van Tony Blair als "president van de Europese Unie"

Nu de meerderheid van de Ieren “Ja” hebben gezegd zal de strijd snel beginnen voor de eerste “President van Europa”. Tony Blair wordt al een tijdje genoemd als kandidaat. U weet wel de man die mede de wereld heeft voorgelogen over Irak en vele NAVO landen in een lange niet te winnen oorlog heeft geholpen.

De campagnes zullen niet lang meer op zich laten wachten, maar het verzet ook niet. Er is een petitie tegen de nominatie van Blair als kandidaat voor het Presidentschap.

Het is nog niet (officieel) bekend of onze gewilde Balkenende zich ook kandidaat zal stellen, maar de kans is best groot.

Klik hier teken de petitie als u zich geroepen voelt. Deze petitie geldt natuurlijk voor heel Europa!

Wereldwijde 9-11 petitie.

AAN DE LEDEN VAN HET HUIS VAN DE VERTEGENWOORDIGERS EN
VAN DE SENAAT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

PLEASE TAKE NOTICE THAT
 
On Behalf of the People of the United States of America, the undersigned people of the world hereby petition for, and demand, a truly independent and public investigation with subpoena power in order to uncover the full truth surrounding the events of 9/11/01 - specifically the collapse of the World Trade Center Towers and Building 7.

Inhoud syndiceren