vaccin

Zembla: De overbodige griepprik

De afgelopen weken hebben 4 miljoen mensen in Nederland een griepprik gekregen. De griepprik is gratis voor ouderen en mensen met een chronische ziekte, maar kost de overheid jaarlijks 55 miljoen euro. Volgens het RIVM, dat verantwoordelijk is voor de vaccinatiecampagne, beschermt de prik tegen de ernstige gevolgen van influenza. Maar klopt dat eigenlijk wel? Hoe effectief is het vaccin? Griepdeskundigen uiten daarover in ZEMBLA hun twijfels. 'De overbodige griepprik'.

Eigenlijk weet niemand precies hoe goed het griepvaccin werkt. Er is namelijk nooit goed onderzoek naar gedaan. In 2006 publiceert de Cochrane Collaboration, een onafhankelijke organisatie waarbij wetenschappers van over de hele wereld zijn aangesloten, hierover een vernietigend artikel. Ze hielden alle onderzoeken tegen het licht en kwamen tot de slotsom dat er helemaal geen bewijs is dat de griepprik doet waarvoor die is bedoeld, namelijk longontsteking en sterfte voorkomen. Deze conclusie heeft de Cochrane Collaboration in juni van dit jaar in een nieuw artikel bevestigd. Hoogleraar innovatie en medische biotechnologie H. Schellekens zegt hierover in ZEMBLA: "De studies bleken zo slecht uitgevoerd, dat ze nauwelijks bruikbaar zijn. En van die studies die wel bruikbaar waren, luidt de conclusie dat het vaccin eigenlijk niet werkt." Schellekens noemt het onethisch een hele bevolkingsgroep te vaccineren met een vaccin dat bijna niets doet.

Aantal griepdoden lager

Zie hoe kwik de hersenen aantast - Vaccinatie & Autisme

Deze video van de Universiteit van Calgary toont goed hoe hersencellen degenereren en sterven wanneer ze worden blootgesteld aan kwik. Dit is dezelfde neurotoxine die bijgevoegd wordt in vaccins, wat tot de enorme toename van mensen die lijden aan autisme en andere neurologische aandoeningen heeft geleid.
 
Kwik is een van de meest giftige stoffen die je in een menselijk lichaam kunt stoppen. Het is een zwaar metaal waarvan bekend is bij te dragen tot neurologische stoornissen, waaronder autisme, dementie, en zelfs de ziekte van Alzheimer. Mercury neigt ook om te hechten aan weefsels in het menselijk lichaam en is niet eenvoudig te verwijderen, zodat zelfs kleine hoeveelheden aan kwik kunnen ophopen, wat op de lange duur uiteindelijk ten koste kan gaan van de gezondheid van de betrokken persoon.

De vliegende vaccinatiespuit

Volgens Japanse wetenschappers is het straks mogelijk muggen in te zetten voor vaccinaties. In Japan hebben wetenschappers een mug genetisch gemanipuleerd, waardoor het dier een ‘vliegende vaccinatiespuit’ is geworden. De mug is zo gekweekt dat het via zijn speeksel een vaccin kan produceren tegen de gevaarlijke parasiet Leishmania. Leishmania is een parasiet die verspreid wordt door zandvliegen en een huidziekte kan veroorzaken bij mensen.

Eénmaal gestoken door de mug kunnen mensen of dieren resistent worden tegen Leishmania.“Door een beet van de muggen wordt het immuunsysteem geactiveerd, net als bij een gewone vaccinatie,  maar zonder pijn en kosten”, verklaart hoofdonderzoeker Shigeto Yoshida in de Britse krant The Daily Telegraph.

De wetenschapper hoopt uiteindelijk een mug te kweken die een vaccin tegen malaria produceert. “Een constante blootstelling aan dat soort muggenbeten zou ervoor kunnen zorgen dat mensen hun leven lang immuun blijven. Muggen zouden dan niet langer een plaag zijn, hun aanwezigheid zou dan juist een voordeel zijn”, aldus Yoshida.

Voorlopig zou het nog niet realistisch zijn dit in te voeren, ook mensen die bezwaren hebben tegen inenting, zouden toch door de muggen kunnen worden gebeten.

Uitnodiging symposium: 'Onze Gezondheid'

De laatste maanden is heel de wereld in de ban geweest van de Mexicaanse griep en de vaccinatiecampagne. Heel wat mensen zijn zich hierover vragen gaan stellen. Er is een maatschappelijke discussie ontstaan over onze hedendaagse geneeskunde (klassieke versus alternatieve benadering).

Zaterdag 13 februari 2010 zal ern in Gent (België) er een open debat plaatsvinden tussen de twee bovenstaande specialisten, om zo de verschillende aspecten en argumenten in kaart te brengen in een open en respectvol tweegesprek.

Klik hier voor meer informatie

Onderzoek naar de rol van farmaceutische bedrijven tijdens de Mexicaanse griepperiode

De wereld zou vergaan en velen hadden al dood moeten zijn, als we tenminste de berichtgevingen over de H1N1 moesten geloven. Gehele volkeren gingen in op in de hysterie en kochten massaal mondkapjes in. Mensen zouden niet meer in publieke ruimtes kunnen vertoeven, scholen zouden gaan sluiten en de economie zou verder instorten als gevolg.

Alleen al in Groot Brittannië zouden er 65.000 mensen dood gaan aan de gevreesde H1N1. Er lag zelfs al een plan klaar om lijkenhuizen in het leven te roepen. Ook zou het leger ingezet kunnen worden als de run op medicijnen tot rellen zou leiden. Iedereen zou verplicht twee vaccins moeten nemen wereldwijd. Veel landen sloegen voor miljoenen aan vaccins in. Nederland alleen al kocht voor zo'n 34 miljoen euro aan vaccins in.

Een Frans farmaceutisch bedrijf dat mede aan Nederland leverde, schroefde haar winsten van het laatste kwartaal nog snel met een half miljard euro omhoog. Van Viroloog Ab Osterhaus is ook gebleken dat hij belangen had bij farmaceutische bedrijven. Viroloog Ab Osterhaus zou Ab Klink er van hebben doen overtuigen dat het van belang was veel vaccins in te kopen.

De media hielden hun kaken over dit soort dingen stijf op elkaar en propageerden haast alleen de mogelijke gevaren en duizenden doden die er zouden kunnen vallen.

De Simpsonwood-transcripties: bewijs dat de industrie weet hoe schadelijk Thimerosal is

Het Amerikaanse congress verplichtte het FDA en andere gezondsheidsorganisaties middels de FDA modernization act van 1997 om aan te geven hoeveel zware metalen er in de diverse farmaceutische stoffen aanwezig zijn. Het FDA en het CDC waren daardoor genoodzaakt onderzoek te verrichten naar de giftigheid van Thimerosal / Thiomersal.

Hun niet bepaald geruststellende bevindingen werden in Juni 2000 besproken op een vergadering in het Simpsonwood Resort in Norcross, Georgia. De transcripties van deze vergadering, die nu wordt aangeduid als de Simpsonwoods-conference, waren aanvankelijk geheim maar konden onder de 'Freedom of Information act'  worden verkregen door SafeMinds.

Uitzending Netwerk: Mexicaanse griep feiten en fabels

Anneke Bleeker van Verontrustemoeders.nl en Simone Buitendijk van de Gezondheidsraad waren gisteren te gast in Netwerk. Deze week heeft de gezondheidsraad de overheid geadviseerd ook kinderen van 6 maanden to en met 4 jaar te laten vaccineren. Een golf van verontruste ouders duikt momenteel het internet op om meer informatie te zoeken over het vaccin.

Veel ouders willen eerst, voordat ze hun kinderen laten vaccineren, meer informatie en onderzoek doen naar de mogelijke effecten van het vaccin. Anneke is samen met Desire Rover al een tijdje lezingen aan het houden door heel het land. De vraag werd gesteld of het wel verantwoordelijk is om mensen in twijfel te brengen over het vaccin. Echter, wanneer deze lezingen worden gehouden, wordt er volgens Anneke altijd bij gezegd: "Geloof ons niet,  geloof de overheid niet en accepteer niet alles wat je hoort of ziet. Het belangrijkste is dat je zelf dingen gaat onderzoeken. En ja, internet kan daar een goede hulp bij zijn. "

Een slecht voorbeeld dat in de uitzending wordt aangehaald (om de gegronde twijfels rond het vaccin die bij veel mensen zijn ontstaan weg te nemen),  is om de angst voor de vaccin te vergelijken met de angst die ontstond bij de opkomst van de mobiele telefoon. Er waren in die tijd  verhalen dat de straling die de telefoon uitzendt mogelijk kanker veroorzaakt. Een opmerkelijk argument om de kritische geluiden rond de vaccins te ontzenuwen, aangezien er recentelijk nog een rapport is uitgekomen waaruit blijkt dat die straling wel schadelijk is.

"Kwik en aluminium in vaccins Mexicaanse griep"

De stichting 'StralingsArm Nederland' stapt naar de rechter om informatie te verkrijgen over de vaccins tegen de Mexicaanse griep. Volgens de stichting bevatten de vaccins kwik en aluminiumverbindingen. Ze voorziet dat de ingrediënten onder invloed van straling elektroactief worden en "onvoorspelbaar onheil" in zenuwweefsel kunnen aanrichten.

De stichting wil exact weten wat er in de vaccins zit. Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen weigeren echter informatie te verschaffen, aldus de organisatie.

Lees verder op demorgen.be

Neem verdomme gewoon je vaccin!

De media in Amerika zijn druk bezig de mensen ervan te overtuigen het varkensgriepvaccin te nemen, verder geen vragen te stellen en vooral andere meningen en informatie dan die van hen compleet negeren.

Vaccinatie programma's zijn altijd al een gevoelig onderwerp geweest in Amerika. Met de aankomende  (verplichte) vaccinatie lijkt de propagandamachine van de overheid overuren te maken, maar steeds meer mensen beginnen twijfels te krijgen over het vaccin en de werking ervan; vooral als dit Mexicaanse griepvaccin verplicht wordt onder dreiging van boetes van wel duizend dollar per dag, tot aan het inzetten van militairen (als gevolg van grootschalige weigering het vaccin te nemen of een eventueel daarmee gepaard gaande opstand).

De inzet van militairen kan trouwens ook in Nederland nog steeds gebeuren.

Viroloog Ab Osterhaus houdt aandelen in griepvaccinproducent

Ab Osterhaus, de regeringsadviseur die in Nederland al maandenlang paniek zaait over de mogelijk verregaande epidemische en dodelijke gevolgen van Mexicaanse griep, blijkt aandelen te hebben in een bedrijf dat meewerkt aan de ontwikkeling van vaccins tegen die griep. En als het ligt aan zijn andere deeltijdwerkgever, de universiteit van Rotterdam, wordt hij daar schatrijk mee. 

Dat blijkt uit onderzoek van het Radio 1-programma Argos. Osterhaus is griepadviseur van de Nederlandse regering. Nu blijkt dat hij ook 9,8% of 9,9% van de aandelen heeft in ViroClinics, zo wordt in de uitzending bevestigd door Anton Westerlaken van de Raad van Bestuur van het Erasmus Medisch Centrum (EMC), het ziekenhuis verbonden aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Maar zowel Westerlaken als Osterhaus stellen dat de waarschuwingen van Osterhaus niks te maken hebben met zijn zakelijk belang. ‘Ik zie het spanningsveld’, zegt Osterhaus in de uitzending. ‘En daar ligt een schone taak voor de journalistiek, om uit te leggen waarom dat nodig is. Voor mij is het belangrijkste: transparantie.’

Inhoud syndiceren