Duistere geheimen in de Biohemian Grove


The Cremation of Care, oftewel de crematie of verbranding van de zorg of het geweten is het centrale hoogtepunt waar de jaarlijkse bijeenkomsten van s’werelds zogenaamde elite, in de Bohemian Grove, in Californie zich rond afspelen. Wereldleiders, hollywoodsterren, hoofdredacteuren, rechters, top-zakenmensen, militaire leiders, directeuren van centrale en nationale banken, oliemagnaten enz. komen tesamen op een afgelegen terrein met een oppervlakte van 1100 ha en offeren ritueel hun geweten aan Moloch, een oude kanaanietische afgod die voorgesteld wordt door een 12 meter hoog, gedeeltelijk stenen beeld van een uil.

De jaarlijkse bijeenkomsten die in totaal twee weken plus één weekend duren vinden plaats sinds 1872 en de leden van de Bohemian Club kunnen tijdens de rest van het jaar het terrein en diens infrastructuur gebruiken voor andere bijeenkomsten rond bepaalde thema’s en of projecten. Zo kwam er onder andere in september 1942 een groep tesamen die de eerste plannen smeedde voor het Manhatten project, dat resulteerde in de uitvinding van de atoombom.

Sinds het prille begin circuleerden er onder de inwoners van Senoma County de gekste verhalen, onder andere over bizarre rituelen die door de elite op het terrein werden uitgevoerd, maar ook over voornamelijk homoseksuele origieen waaraan vooraanstaanden deelnamen die er voor de rest een uitgesproken conservatief-christelijke publieke reputatie op nahielden. In 1989 werd de bijeenkomst voor de eerste keer geinfiltreerd door Philip Weiss van Spymagazine. En op 15 july 2001 slaagde Alex Jones erin om de Cremation of Care te filmen en zo de geruchten over de bizarre rituelen hard te maken met onomstotelijke bewijzen. In “Dark secrets inside Bohemian Grove” brengt Alex verslag uit van zijn succesvolle infiltratie en in “The Order of Death” keert hij 4 jaar later terug naar de grove. Hierin interviewt hij verschillende locals die onder andere in de grove werkzaam geweest zijn en brengt onder andere verslag uit van een jaarlijks tegenritueel aan de ingang van het terrein van zogenaamde witte heksen. Om de kwade krachten die van de Bohemian Grove uitgaan te weerstaan of te transformeren voeren zij jaarlijks “the Resurrection of Care op; oftewel de wederopstanding van het geweten.

December 30, 2015

Posted In: Uncategorized