Eén van de vele zeitgeist-leugens

Astrotheologie is een term waar Jordan Maxwel, Acharya S en Michael Tsarion opeens mee kwamen aandraven, om zogezegd de new world order te bestrijden. Eigenaardig dan wel dat zij hun mosterd gehaald hebben bij Manley P Hall die een groot voorstander avant la lettre was van de new order en die zowat het draaiboek geschreven heeft van de totstandkoming ervan. Het is eigenlijk heel droevig om vast te moeten stellen dat nogal wat waarheidszoekende mensen die de klassieke leugens van de nwo niet langer geloven deze gewoon door andere leugens hebben laten vervangen. De valse astrotheologie-profeten hanteren daarvoor een zeer oude hypnosetruuk en wekken de indruk om de kijker in te wijden in verborgen kennis die de kijker een gevoel geeft om te behoren tot een groep van chosen few. Dit gevoel is blijkbaar zo sterk dat kijkers de meest vanzelfsprekende zaken totaal over het hoofd gaan zien. Zo staat het zuiderkruis bvb toch sinds vanouds altijd in het zuiden en iedereen weet toch dat de zon opkomt in het oosten en dus nooit in het zuiden. En wie ook maar een klein beetje kaas gegeten heeft van astronomie weet toch dat sterren zich nooit ten opzichte van elkaar verplaatsen en dat ze dus niet in lijn met elkaar kunnen komen te staan. Ofwel staan ze altijd in lijn en dat is hier het geval of anders staan ze nooit in lijn. Zoiets geeft ook te denken over de oprechtheid van deze zeitgeist-hypnotiseurs. Zij zijn immers zeker geen leken op vlak van astronomie en weten dus heel goed dat ze liegen én als ze hierover liegen waar liegen ze dan nog allemaal over ? Aan de kijker dus om zoals Jordan Maxwell altijd zegt zijn huiswerk te maken en nooit niemand zomaar blind te geloven, alles te toetsen en steeds in de eerste plaats op de eigen waarneming af te blijven gaan.

December 30, 2015

Posted In: Uncategorized