Werd de bijbel gecensureerd of veranderd tijdens het concilie van Nicea ?

Volgens Dan brown van de Davinci code werd de bijbel gecensureerd tijdens het concilie van Nicea en werden de gnostische evangelien er toen uit verbannen door de katholieke kerk. De katholieke kerk bestond toen echter nog niet eens en de canon van de bijbel kwam reeds veel eerder tot stand; in de periode waarin christenen nog volop door de romeinen vervolgd werden.

Tijdens het concilie van Nicea werden in werkelijkheid drie agenda punten behandeld. Het eerste was het arianisme, het tweede de bevoegheden van de clerus en ten derde de datum waarop Pasen gevierd zou worden. De inhoud van het nieuwe testament was niet eens een agendapunt.

December 30, 2015

Posted In: Uncategorized